Program prednášok

utorok 6. 10. 2020
Prednášková sála - hala D
9:00 - 9:30
Slávnostné otvorenie veľtrhu
9:50 - 10:10
Univerzita Komenského v Bratislave
10:15 - 10:35
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10:40 - 11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:05 - 11:25
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:30 - 11:50
Trnavská univerzita v Trnave
11:55 - 12:15
Prešovská univerzita v Prešove
12:20 - 12:40
Univerzita Karlova
12:45 - 13:05
Mendelova univerzita v Brně
13:10 - 13:40
Masarykova univerzita
13:45 - 14:05
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
14:10 - 14:30
University of New York in Prague
14:35 - 14:55
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
15:00 - 15:20
Štúdium v Austrálii
streda 7. 10. 2020
Prednášková sála - hala D
9:00 - 9:20
Univerzita Palackého v Olomouci
9:25 - 9:45
Ostravská univerzita
9:50 - 10:10
Univerzita Komenského v Bratislave
10:15 - 10:35
Žilinská univerzita v Žiline
10:40 - 11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:05 - 11:25
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:30 - 11:50
Trnavská univerzita v Trnave
11:55 - 12:15
Univerzita Karlova
12:20 - 12:40
Mendelova univerzita v Brně
12:45 - 13:15
Masarykova univerzita
13:20 - 13:40
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
13:45 - 14:15
University of New York in Prague
14:20 - 14:40
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
14:45 - 15:05
Štúdium v Austrálii
štvrtok 8. 10. 2020
Prednášková sála - hala D
9:00 - 9:20
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
9:25 - 9:45
Univerzita Palackého v Olomouci
9:50 - 10:10
Ostravská univerzita
10:15 - 10:35
Trnavská univerzita v Trnave
10:40 - 11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:05 - 11:25
Univerzita Karlova
11:30 - 12:00
Masarykova univerzita
12:05 - 12:25
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:30 - 12:50
University of New York in Prague
12:55 - 13:15
Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Program Pedagogického centra

utorok 6. 10. 2020
Pedagogické centrum - hala D
9:15 - 9:35
Žilinská univerzita v Žiline
9:40 - 10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10:05 - 10:25
ODBORNÁ PREDNÁŠKA
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
ODBORNÁ PREDNÁŠKA
11:20 - 11:40
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:45 - 12:05
ODBORNÁ PREDNÁŠKA
12:10 - 12:30
Prešovská univerzita v Prešove
12:35 - 12:55
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
13:00 - 13:20
Ostravská univerzita
streda 7. 10. 2020
Pedagogické centrum - hala D
9:15 - 9:35
Ostravská univerzita
9:40 - 10:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10:05 - 10:25
ODBORNÁ PREDNÁŠKA
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
ODBORNÁ PREDNÁŠKA
11:20 - 11:40
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:45 - 12:05
ODBORNÁ PREDNÁŠKA
12:10 - 12:30
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:35 - 12:55
Vysokeskoly.cz
13:00 - 13:20
TERMÍN K DISPOZICI
štvrtok 8. 10. 2020
Pedagogické centrum - hala D
9:15 - 9:35
Ostravská univerzita
9:40 - 10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:05 - 10:25
ODBORNÁ PREDNÁŠKA
10:30 - 10:50
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10:55 - 11:15
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11:20 - 11:40
ODBORNÁ PREDNÁŠKA
11:45 - 12:05
Vysokeskoly.cz
12:10 - 12:30
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12:35 - 12:55
TERMÍN K DISPOZICI
Login